Szóval: kb. a rencerváltás óta nyomatják nemzeti érzelmű félanalfabéták, hogy ez a Roosevelt (azt se tudják, melyik) nem jó gyerek, nem érdemli azt a szép teret, amit nyilván a komonisták neveztek el róla. (Naná. A komonisták. Amerikai elnökről, 47-ben.) OK.

De a derék neonyilasok és Pálinkás elvtárs közös javaslatával, hogy nevezzék el Széchenyi Istvánról, milyen evidens, hogyhogy senkinek nem jutott még az eszébe – szóval azzal csak az a baj, hogy tényleg senkinek nem jutott még az eszébe. Soha egyetlen kereszténykonzervatív, ó- vagy balliberális polgármesternek, se tanácselnöknek 1918 előtt, (tudtommal) Kun Béla vagy Horthy, Nagy Ferenc vagy Rákosi, Kádár, Antall, Horn, Orbán I, Megyesi, Gyurcsány alatt. Se azoknak, akik von Haus aus nemzetibbek voltak, mint a mostani helyhatóság összes tagja együttvéve, se azoknak, akik hivatalból jobban utálták az amcsikat, mint ma a Lemp meg a Jobbik,

Hívták viszont ezt a teret Ferenc József térnek. Ha már ezeréves folytonosság meg Szent Korona, meg történelmi alkotmány, akkor mért nem kaphatja vissza ez a tér a régi nevét? Komolyan kérdezem, Werbőczynek fehér lovat áldozó kiöregedett japijainknak mi a franc bajuk van Ferenc Józseffel? Minden magyar király közül a legtovább uralkodott, csaknem fél évszázadon át a legszabályosabban megkoronázva a magyar Szent Koronával, történelmünk egyik (ha nem _a_) leghosszabb békés, felzárkózó időszaka fűződik a nevéhez, és mindent megtett azért, hogy egybetartsa azt a birodalmat, ami nekünk álomvilág volt ahhoz képest, ami az 1918 utáni hetven (kilencven) évben következett. Miért nem kaphatja vissza a terét, ha már attól a jenkitől el köll venni? Csak nem azért, mert zseniális honfiúink történelemlátomása szerint abban a híres ezeréves folytonosságban mégiscsak van egy négyszáz éves lyuk a vegyesházi királyok és Horthy között? Akkor kihez is volt lojális – pl. – Széchenyi? Középkor jó, Horthy jó, a többi nemjó? Nekem akkor folytonosság, ha Ferencjóska is benne van, különben csak kuruckodás.