Bocsánat, hogy nem a nyugdíjról vagy a cenzúráról írok, de hadd térjek vissza egyik kedvenc témámhoz. Annál inkább, mert a legutóbbi időkben három rokon tartalmú, egyfelé mutató esemény történt, és ez már olyan, mint egy tendencia. Jó, viccelek: nem új tendencia, de mókás, mennyire gépiesen bejön. Már csak azért is ajánlom, mert a Heti Válasz nemrég fanfárokkal, “Itt a vége” címmel jelentette be, hogy kilőtték (kilőni vélték) a nagyvad Lendvait, “Orbán legnagyobb ellenfelét”. Nem, nincs itt semminek vége, sőt most bomlik igazán virágjába. Folyik a nyolcvanas évek restaurációja.

1. Lemondott a Lénárd Ödön Alapítvány elnökségéről Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát (akit vsz. csak azért nem tuszkerálnak ki a püspöki karból, mert kánonjogilag lehetetlen). Az alapítvány a magyarországi róm. kat. egyház közelmúltját vizsgálja, beleértve a diktatúrával és annak állambiztonságával való együttműködést. Az egyház téma iránti lelkesedését mutatja, hogy összesen kerek százezer forinttal támogatta az alapítvány munkáját. És ki jön Várszegi helyére? Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök. Pontosan az a Kiss-Rigó, akinek bírói ítélet szerint nem bizonyítható a III/III-as ügynökmúltja (Magyarországon, ha csak a bírói ítéletekből következtetünk, nem voltak III/III-as spiclik. A “nem bizonyítható” praktikusan azt jelenti: persze hogy ügynök volt, de francnak van kedve belemászni.)

Sághy bírónőnek két döntő érve volt: a) van ugyan szabályos hatos karton stb., de nincs aláírt belépési nyilatkozat. (Gyk. ez az “aláírt belépési nyiltkozat” mint megkövetelt bizonyíték az utóbbi 20 év egyik legnagyobb svindlije. Nem véletlenül rakta bele a 94-es átvilágítási törvénybe Boross, Gálszécsy és a többi, ne mondjam már, honnan delegált szakértő, hiszen pontosan tudták, hogy az esetek 98%-ában semmiféle alárt belépési nyilatkozat nincs. A 6-os karton nem belépési nyilatkozat, hanem a nyilvántartásba vételéről szóló dokumentum, a delikvens nem írja alá.) 2. Az “állítólagos” (értsd: a kartonon és egyéb belügyi iratokban szereplő) tartótiszt a bíróság előtt azt vallotta, hogy á, neki ugyan ilyen embere soha nem volt.

Itt álljunk meg egy percre. A tartótiszt, akinek a szava 2009 áprilisában pert döntött Ungváry Krisztián ellen, bizonyos Péter-Bartha Gábor III/III-as hadnagy volt. Akit 2005-ben, még a Tóth András-érában a Fidesz szakpolitikusai, Demeter és Simicskó, illetve Magyar Nemzet nagyon megtámadtak, amikor kinevezték a Nemzetbiztonsági Kabinet titkárának (http://index.hu/belfold/ugynokugy032/) . És ki volt a közvetlen feljebbvalója a III/III egyházügyi részlegénél? Régi ismerősünk, Horváth József, az UD Zrt. egyik vezetője, akit a CD-ügy idején nyilvánosságra került hangfelvételek szerint szívélyesnek, sőt üzletinek látszó kapcsolat fűzött a Fidesz szakpolitikusaihoz. EKkor nem támadták meg nagyon a szakpolitikusok meg a Magyar Nemzet, sem akkor, amikor az idén, már dandártábornoki rangban ők maguk kinevezték a Katonai Biztonsági Hivatal általános elnökhelyettesévé. Lám, milyen szépen összefüggenek a dolgok.

2. A sokáig rebesgetett jelölt, a kedves, tapasztalt és agilis, politikailag sem feddhető Breier Zsuzsa helyett Czukor Józsefet nevezték ki a gyakorlatilag második legfontosabb külképviseleti posztra, berlini nagykövetnek . Van-e, ki e nevet nem ismeri? Az Orbán-kormány idején a németországi nagykövetség második embere volt Pröhle Gergely mögött, Medgyessyék alatt az Információs Hivatal, azaz a hírszerzés főigazgatója, a Bajnai-kormányban meg szakállamtitkár – a Külügyben. Abban a Külügyben, ahonnan Martonyiék egy bizonyos, nem túl magas szinten felül mindenkit kirúgtak – Czukort viszont nem. Mit tud? “Vajon mivel szolgálhatta meg? – találgatták a HVG külügyi forrásai annak hátterét, hogy az egykori hírszerzőfőnököt, a Bajnai-kormány külügyi szakállamtitkárát” küldik Berlinbe (http://hvg.hu/vilag/20101201_hirszerzo_nagykovet_HVG_berlininagykovet )

A kérdés persze álnaiv. Tudni kell, és nem titok, hogy Czukor 89 előtt a Belügy- és a Külügyminisztérium alkalmazásában állt, ami azt jelenti, hogy III/I-es volt. Mivel az ún. balliberális sajtó nemigen bolygatja a kérdést, hadd ajánljam a Heti Válasz szemfüles és vaslogikájú ( http://hetivalasz.hu/itthon/paul-lendvai-bagatellizalja-a-kadar-rendszerrel-fenntartott-viszonyat-33575/ ) munkatársainak a figyelmébe a következő feladványt: mi lehet Czukor kormányoktól független fennnmaradásának, sőt előmenetelének a titka egy olyan minisztériumban, amit pillanatnyilag Martonyi János vezet? Aki – bíróságon ki lett mondva – “a III/I-es Csoportfőnökség nyilvántartó könyvében és a Nemzetbiztonsági Hivatal számítógépes nyilvántartásában Magasdi fedőnéven szerepelt.” Tessék ráténykedni ugyanazzal a kíméletlen, értékelvű vaslogikával, mint a Lendvairól szóló diplomáciai levelekre, biztos érdekes leleplezést lehetne kihozni belőle.

3. Most jött a hír, hogy Romániában mindenkinek hozzáférhető dokumentumok szerint Heltai Péter, az érdemdús tévés újságíró Securitate-ügynök volt. ( http://hirszerzo.hu/kulfold/20101203_heltai_peter_securitate_ugynok ) Ismervén a magyar újságíró-társadalom “állítólagos” belügyi átitatottságát, igazából nem rendít meg az információ, de van két fontos dolog, amire emlékeztet:

a) még a románok is, szekustul, posztszekustul, mindenestül jobban állnak a múltfeltárással, mint mi, és már bocsánat, ez nemzeti szégyen, ajánlom a Nemzeti Ügyek Kormányának figyelmébe,

b) annak idején voltak hangok, amik pedzegették, hogy a 80-as évekbeli romániai magyar menekültáradatban bizony szép számmal lehetnek átdobott ügynökök, és nagyon valószínű, hogy a ht magyarok ügyének pártfogói közül egypáran nemcsak ezzel a ténnyel vannak tisztában, de jó néhány nevet is tudnak, ámde kifelé, mifelénk, az általuk nemzetietlennek bélyegzett kritikusok felé hallgatnak, mint a sír. Ha már mindenféle szégyenbélyegekről tetszünk értekezni, tán szóba lehetne hozni ezt az apróságot is.

Summázat: nagyon örvendetes, hogy szakpolitikai kérdésekben az ifjúkonzervatív csoportok egy része  felébredt. Itt azonban nem nyugdíjról, költségvetésről stb., hanem meztelen politikáról, a hatalom forgalmáról van szó. A politikának arról a formájáról, ami nemsokára a “felgyorsítandó” koncepciós eljárásokban fog érvényesülni. Eddig a jelek szerint az ifjúnormálisok mindezeket csak a másik oldalon vették észre. Érdekel, hogy ha ezek a témák kiéleződnek, mennyire lesznek ébren. Nincs olyan, hogy valaki szelektíven lát, illetve vak.