A köztársasági elnök többek között azzal küldte vissza az Országgyűlésnek a népszámlálási törvényt, hogy:

A vallási és általában is a világnézeti meggyőződés – a nemhez és a nemzetiséghez hasonlóan – az Alkotmány alapján a személyiség lényegi vonásának tekinthető

Először is megkérdezném, hogy hol van ez az Alkotmányban, és ha benne van, akkor mi következik belőle a népszámlálásra nézve. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy létezik egy lelkiismereti szabadság nevű dolog. Nem a felvilágosodás óta, hanem minimum az albigens vagy a huszita háborúk óta. A nem és az anyanyelv viszont adottság. Az egyik a szabadság birodalmába tartozik, a másik meg nem, bár nem tudom, Sólyom még mennyiben veszi számításba ezt a kategóriát. Míg az ember
– a legritkább esetben képes vagy szánja rá magát a neme vagy (egy adott országon belül) a nemzetisége megváltoztatására,
– az ilyesmi vele születik az emberrel, és az államnak érdemes évtizedes távlatban is számon tartani,
addig a világnézeti hovatartozás szabad, egyéni döntés kérdése.
És az a szemlélet, amelyik a vallást a személyiség lényegi, népszámlálási szempontból akár 10 éves időtávon belül a nemmel vagy az anyanyelvvel egy szinten megváltoztathatatlan részének tartja, ellentétes a lelkiismereti szabadság alkotmányos alapelvével.

Az a bölcselkedés, hogy a tudományos módszertan alapján, panelen végzett felmérésnek nagyobb a hibaszázaléka, mint a népszámlálásnak, és ezért kell bevenni a cenzusba, szemenszedett badarság.  A kellően nagy anonim mintán, nem állami szerv által végzett felmérés sokkal megbízhatóbb, mint az esetek nagy részében kétes anomitással, ráadásul önkéntes alapon elvégzett tízmilliós strigulázás. (Elég, mondjuk, a cigány etnikumról szóló népszámlálási adatokat összhasonlítani a ténylegessel. Csókolom. ) Plusz:

"Ez nem azt jelenti, hogy az állam vájkálni akar a polgárok magánéletében." Dehogynem. Ez is azt mutatja, hogy Sólyom rég elveszítette kapcsolatát a hétköznapi valósággal. Őt, aki Magyarországon átnyomta a képtelenül csökönyös adatvédelmi rezsimet a személyi szám tiltásával egybekötve, valaki felvilágosíthatná, hogy ebben az országban választások előtt 8 évvel korábbi kopogtatócédulák alapján keresnek meg embereket. Valaki emlékeztethetné a Fidesz 2006-os listáira, ahol betűvel jelölték a politikai megbízhatóság fokát, de állítólag a szociknak is van hasonló (bár csak helyi) adatbázisuk, a Jobbik meg szimbiózisban van azzal a médiával, amelyik az adatvédelmi törvényt úgy, ahogy van, letapossa. Mármost ezek alkotmányos pártok, és ki tilthatja meg nekik, hogy a saját soraikból jelöljék a kérdezőbiztost (akinek a kérdezett az esetek nagy részében, főleg kisebb helyen, azonosítható ismerőse).

Értem én, hogy Sólyom próbál valami konzervatív értékrendet összeszerkeszteni, és arra nevelni a népet, és nem, nem feltételezek semmilyen hátsó szándékot, de a) ilyen korban, ilyen pálya végén már késő, b) nincs hozzá kapacitása. Ha mániákus volna, azt megérteném, de csak életidegen, fellengzős és következetlen.