Ezt Hack Péter mondta a Népszabadságnak. Hack okos ember, tisztességes ember, nem csoda, hogy kiutálták a Szadiból. De tisztességes és (aránylag) okos ember volt Bibó István is, a "demokratának lenni annyi, mint nem félni" aranymondás szerzője (szerintem ez a magyar történelem egyik legtragikusabb ostobasága). Aki a kékcédulás választások másnapjáig nem félt, nem észlelte azt a veszélyt, amit a Vörös Hadsereggel megtámogatott kommunisták jelentettek. És például a törvényes miniszterelnöknek, Nagy Ferencnek nekiszegezte azt a kérdést, hogy Kovács Béla "lelepleződése" után hogyan merészelt még hónapokig miniszterelnök maradni. (Párhuzam.)

Hack Péternél kevesen észlelik pontosabban, hogy Magyarországon nem működnek a jogállami fékek és ellensúlyok. A Fidesz kétharmados többsége esetén ez de facto egypártrendszerrel társulna.  A fékek és ellensúlyok nélküli, de facto egypártrendszert diktatúrának hívják. MI ez ellen a garancia Hack szerint? Az, hogy a Fidesz "demokratikus párt". Itt kénytelen vagyok azt mondani, hogy az emberi jóság és az abból eredő bizalom felülkerekedik a józanságon.

A "demokratikus" jelzőt kétféleképpen lehet érteni. Amennyiben Hack a Fidesz belső demokráciájára gondolt, ilyen nincs. A khm, elnökcentrikus szervezet inkább hadseregre emlékeztet, mint olyan pártra (a nagy nyugati konzervatív pártok is ilyenek), ahol nem csak egy erős ember van, és többféle nézet, érdek, irányzat, sőt akár nevesített belső frakció létezik.

Ha a "demokratikus" az alkotmányos játékszabályok hozzávetőleges betartását jelenti, nem kell feltétlenül Arra A Bizonyos Példára hivatkoznunk. Nálunk is volt olyan párt, amelyiknek esze ágában se volt erőszakos puccsot csinálni, amíg a költség túl nagy lett volna, a haszon pedig túl kockázatos. Még a miniszterelnöki poszthoz sem ragaszkodott. Hanem kitartóan rongálta a jogállamiság kezdeményeit, és (szinte mindig) békés eszközökkel rombolta a konkurenciát, míg kezébe nem került az elsöprő parlamenti többség. Ugyanaz a militáris + purifikátori lelkület. Ugyanúgy csak a legbelső mag tudta, hogy mit akar valójában, és még a némi befolyással bíró másodvonal is ugyanúgy a tébolyig le volt butítva, és senki nem mondta nekik, hogy "öreg, te nem vagy normális."  Hát még a mezei hadak. (Ja, és az utcai politizálásnak, a kabátgomb-csavargatásnak, az ifjonti lelkesedésnek, a szabad ég alatti nagygyűléseknek ugyanaz a kultusza.) Ugyanolyan, ellenállhatatlan(nak) látszó erkölcsi érvekkel operált a "reakció" ellen, sőt nagyjából ugyanazokkal (nyomorban tartották a népet, katasztrófába döntötték az országot – ŐK), ugyanúgy hivatkozott rá, hogy ő bezzeg ismeri a nép lelkét, és ugyanúgy lesz…ta a nullum crimen sine lege elvét már a "demokratikus" korszakában is, mint most a Fidesz. Na, győzött az igazság, meg a "nép". Most akkor jobb lett nekünk?