Az MTI kivonata szerint:

Az oktatási szakemberek jelentős része azt várta, hogy Szlovákia és Románia uniós csatlakozása után ugrásszerűen növekszik majd az ottani magyar nemzetiségű fiatalok érdeklődése az anyaország felsőoktatása iránt, ám ez az "uniós bumm" elmaradt. Ennek okáról csak találgatások léteznek, ám a szakértők egy része úgy véli, a tandíj bevezetésének híre is visszafogta az érdeklődést. A lap szerint megalapozottabbnak tűnnek azok a vélemények, amelyek a megszilárduló határon túli magyar nyelvű egyetemi és főiskolai hálózatot sejtik a háttérben.

Azt várták, tévedtek, csak találgatások léteznek, de van, aki megalapozottaban sejt. És ők a szakértők.  Jobban beleásva az eredeti Népszabadság-cikkbe, két mondattal odébb egy szakértő kiböki a még megalapozottabb magyarázatot, csak úgy mellékmondatban, kiemelések tőlem:

– Az erdélyi Sapientia Egyetem, a felvidéki Selye Egyetem erőteljesen megköti az ottani magyar fiatalokat, de a többségi nyelven oktató intézmények is indítanak magyar nyelvű képzéseket – mondja Benked László, kiemelve Romániát, amelynek államnyelvű és magyar nyelvű képzései ma már bőven kielégíthetik az erdélyi magyarság igényeit. A szakember szerint leginkább azok jönnek hozzánk tanulni a határokon túlról, akik az állampolgárságuk szerinti állam nyelvét nem bírják kielégítően, illetve akik bevándorlási, letelepedési céllal érkeznek. A nyugati szórványmagyarság köréből évente száznál kevesebben tanulnak nálunk.

Magyarul: a rossz matekosok, illetve a bölcsész hajlamúak közül is inkább azok, akiknek nincs túl jó nyelvérzékük. Ők aztán erős nemzeti érzelmű értelmiségiek lesznek – a határokon innen. Magyarabbul: a régió fiataljai számára a magyar felsőoktatási intézmények (nem beszélve az erős anyaországi segédlettel létrehozott és életben tartott Sapientiáról és Selyéről) semmiféle nemzetközileg hasznosítható előnyt nem nyújtanak a saját országuk "államnyelvű" egyetemeihez képest. Még magyarabbul: nagy valószínűséggel már most rosszabbak a szomszédos országok egyetemeinél (különös tekintettel a reáliákra), vagy rövid távon rosszabbak lesznek.

Tán nem várni kellett volna a "bummot", hanem emelni a nívót. Persze a kör bezárul, mert a szakértők is a hanyatló magyar felsőoktatásból kerülnek ki, úgyhogy mesterségük egyre inkább a meglepett találgatás.

"who's