No lám, a TASZ szerint a tojglihajigálás bűncselekmény. Mi a szösz, egyetértek.

"Felhívtak a figyelmet arra is, hogy a bírósági döntés logikáját követve mostantól az, aki például nem ért egyet egy-egy bírósági ítélettel, akár záptojásokkal is kifejezheti ellenérzését a bíróság tagjaival szemben. "

Nem mostantól, csókolom. Pontosan egy éve. Az előző posztban csak emlékezetből mondtam pár hónapot, de most alámerültem a latrinába. Íme: a tavalyi melegfelvonulás előestéjén lobogtatták  a nemzeti jogvédők és nyilas istápoltjaik lelkesen az ügyészi diktumot, miszerint:

"„A politikai erővonalak mentén is szerveződő társadalmakban – ahogy a mai Magyarországon is – azonban igény fogalmazódik meg az alkotmányos alapjogokhoz kapcsolódó, azokat érvényre juttató kifejezés- és magatartásformák gyakorolhatósága, illetve kölcsönös eltűrése iránt is.
Így a politikai jellegű rendezvényeken, politikusi minőségben megjelenő közszereplők, valamint másfelől az ugyanitt a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságával élni kívánó résztvevők viszonyában a „kihívó közösségellenesség” csak a mintegy történetileg kialakult véleménynyilvánítási formák kereteit meghaladó, és így már közösség részéről ilyen formaként sem tolerálható magatartások jellemzője lehet.
A büntető jogalkalmazás pedig éppen ennek figyelembevételével kerüli el annak csapdáját, hogy politikai küzdelmeknek mintegy ugyancsak politikai állásfoglalásba bocsátkozó részese legyen. Ugyanis a jogrendet – valamint annak intézményeit – védi azzal, hogy elismeri: a (köz)rend védelme nem jelentheti az alkotmányos alapjogok gyakorolhatóságának korlátozását.*
A szabad véleménynyilvánításnak a polgári demokráciában ** egyik markáns formája a politikusi minőségben (vagy akként is) fellépő és megnyilvánulásaival tudatosan vagy általa is felismerten a hallgatóság vagy annak egy része nézeteivel, felfogásával konfrontáló közszereplő megdobálása a testi épségre egyébként veszélytelen, de szennyeződést előidéző tárggyal, általában különböző élelmiszerrel."

Hol volt a TASZ, amikor ez az embertelen baromság napvilágra került, bátorítás és precedens lett? Ja, hogy akkor Demszky volt a tojáscélpont? Cuna politikus, őt nemszeretjük, kömbenismitbohóckodik? Szerény véleményem az, hogy

"Bőőőőőő,

illetőleg
"Még,

valamint

"Baszod,,
hovatovább.

* Ez egy szemenszedett hülyeség. Benne van a Polgári és Politikai Jogok  Nemzetközi Egyezségokmányában, hogy a gyülekezési jogot stb. lehet korlátozni a közrend érdekében. Ez Magyarországon ratifikálva van, t. ügyész úr, t. bírónő, illik ismerni. Amellett eminens liberális demokráciákban, amilyenek mi nem vagyunk, bele is van foglalva pl. a gyülekezési törvénybe,

**Megjegyzem, ezt a terminust Lenin kopirájtolta. Nem veszett kárba az ügyész úrnál a foximaxi. Nyújtsa kezét egymás felé minden nemzedék.

"web