Nincs igaza, mikor azt mondja, hogy "nem lett volna szabad szembe engedni az ellentüntetést a melegfelvonulással". Az uralkodó (bal)liberális dogma szerint ugyanis (amit a saját pártjához kötődő értelmiségiek is fennen hirdetnek) a gyülekezési jog kommunikációs alapjog, amit csak legvégső esetben lehet korlátozni. Mármost az, hogy az egyik rendezvény résztvevői közlik a fizikailag szomszédos rendezvény részvevőivel, hogy nem értenek egyet velük, színtiszta véleménynyilvánítás, nem pedig a legvégső eset. Buzi, tűrj.

Abban viszont igaza van, hogy nem a törvényeket kell megváltoztatni (a gyülekezési törvény ésszerű megváltoztatására, lévén kétharmados, semmi esély), hanem be kell tartani őket.

A kulcsszó az erőszak. Ott van a Btk. 228/A. § (1)paragrafusa, amire a nyilasvédő jogászok oly invenciózusan hivakoznak, ha összeesküvés-elméletet kell kreálni: "Aki mást egyesülési vagy gyülekezési jogának gyakorlásában erőszakkal vagy fenyegetéssel jogtalanul akadályoz, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

Ehhez képest azokat a lekapott nyilasokat, akik szombaton másokat gyülekezési joguk gyakorlásában erőszakkal vagy fenyegetéssel jogtalanul akadályoztak, garázdaságért állítottak bíróság elé, és gyorsított eljárással semmire vagy 66 ezer Ft pénzbüntetésre ítélték. A hírből annyi derül ki, hogy csak  "tojásdobálás miatt" vettek őrizetbe, a köveknek és Molotov-koktéloknak nincs gazdája,  őket nyilván nem tudta elkapni a rendőrség.

A közrend és a szabadság védelme helyett – ösztönzés további bűncselekményekre. A nyilvánosság rászoktatása arra, hogy a szabadságjog gyakorlásának megakadályozása – amennyiben "civil" teszi – puszta neveletlenség,  kulturális gesztus, vagy még az se.

Betoldás 19.30:
A végkifejlet:
"Három, garázdaság miatt indult eljárást megszüntettek, négy ember 20 és 66 ezer forint közötti pénzbírságot kapott rendzavarás miatt.
Mind a hét ember ellen eredetileg garázdaság miatt indult eljárás. A bíróságnak azonban lehetősége van saját hatáskörben a tanúvallomások, egyéb bizonyítékok alapján átminősíteni ezeket az ügyeket, ha másféle szabálysértés is megállapítható. A garázdaság miatt indított, és át nem minősített eljárásokat kivétel nélkül megszüntették. Ennek hátterében egy korábbi ügyészi állásfoglalás van, mely szerint az élelmiszerrel való dobálás a véleménynyilvánítás egy formája."

Az egyszerűség kedvéért beidézem a szabálysértési törvény idevágó részét:

"142. § (1) Aki közterületen, nyilvános helyen vagy sportrendezvényen
a) verekszik, továbbá aki mást verekedésre felhív,
b) olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen,
c) rendzavarás esetén a hatóság vagy az eljáró hivatalos személy intézkedésével szemben engedetlenséget tanúsít,
elzárással vagy százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki nyilvános rendezvényen
a) lõfegyvert vagy robbanóanyagot, illetõleg az élet kioltására vagy testi sértés okozására alkalmas eszközt tartva magánál jelenik meg,
b) a rendezõ szerv, illetõleg a rendõrség biztonságra vonatkozó felhívásának, rendelkezésének nem tesz eleget,
ötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható."

Az ügyészség/rendőrség láthatóan negligálta a Btk.-ban található tényállást. (Márminthogy mi van, ha a rendezvény a Gyülekezési törvény hatálya alá esik, és a delikvens az élet kioltására vagy testi sértés okozására alkalmas eszközt használja is?). Továbbá érdekes kérdés, hogy ha minden leírás szerint használva volt kő, benzinpalack, esetleg sav, akkor miért csak a tojásosok kerültek bíróság elé. A más eszközöket használókat őrizetbe se vették, vagy őrizetbe vették, de mind hazaengedték?

Ha jól veszem észre, akkor egy 60-valahány sérüléssel járó bűncselekmény-csomag után négy ember fizetett pár tízezer ft kártérítést csintalansággal súlyosbított véleménynyilvánításért.

Feleségem szerint legközelebb kézigránátot kell vinni, azért mondjuk kiszabnak 100 ezret, viszont az ember bekerül a tévébe, és a fanok simán összeadják.

Betoldás vége.

Ceterum censeo, Gyurcsány újabb chartázása politikailag már csak vegetatív reflexmozgás, de szólhatott volna neki valaki, hogy a "nemzeti önvédelem" terminust rettentően kisajátították a nyilasok az 1930-as évektől máig.)

"web