Miután előadó bíróként Paczolaynak oroszlánrésze volt a népszavazási cirkusz tető alá hozatalában, hiszen ő volt a jogi ötletgazda, a mostani Heti Válaszban és a HVG-ben olyan népszavazás-ellenes tirádákat ereszt el, hogy öröm nézni.

A HV-interjú (Halász Csilla) bevezetőjének első mondata: "Ellensége a népszavazásnak Paczolay Péter".
Majd:

… Sokat marcangoltam magam miatta, főleg múlt nyáron, de ahányszor előveszem, mindig arra jutok, hogy ma sem lehetne másként dönteni.
– Pedig ön ellensége a népszavazásnak.
– Nem tartom jó intézménynek. Országos szinten semmiképpen nem vagyok híve. De nem a saját tudományos nézeteim alapján kellett előterjesztést készítenem… hanem az alkotmány, a törvények alapján. Ha tudományos nézetemből kiindulva megakadályoztam volna a népszavazást, az lett volna rossz döntés.
– Hogy élte meg azokat az időket? Olvasta az önt bíráló lapokat?
– Olvastam, magamban mindegyiket alaposan elemeztem, de nem találtam a döntésünkön fogást. Háromszor tárgyalta az Ab. a szociális népszavazás kérdéseit, mindegyik esetben közel egyhangú volt a döntés. A mai magyar alkotmány alapján egyszerűen nem lehetett más döntést hozni.
– Miért nevezték cinikusnak egyesek a népszavazási kérdések átengedését?
– Az én álláspontom ma is az, hogy az Ab-ot kötelezték a 2001-ben hozott döntések. Akkor az MSZP-nek volt négy népszavazási kezdeményezése…, amiket az Ab. részben átengedett. ott választották szét a költségvetés kiadási és bevételi oldalát. Úgy vélem, a precedenselv alapján ezek a döntések minket is köteleznek."

Namost finoman fogalmazva a fentiek igazságtartalmával problémák vannak.
A "költségvetés" fogalmának az Ab.-határozatokban alkalmazott szemantikai értelmezése nem vezethető le sem az Alkotmányból, sem semmilyen más törvényből, és a 2001-es precedensekből sem következik egyenesen "kötelező erővel". Arról nem beszélve, hogy más precedens is van, mint arra a HVG-ben Babus Endre hivatkozik – nem először fordult elő, hogy az Ab. ellentmond magának.
Olyan nincs, hogy "közel" egyhangú döntés – volt  logikus és józan észre valló különvélemény Bragyovától, és más is csatlakozott – ha "egyszerűen nem lehetett más döntést hozni", akkor ezzel Paczolay a különvéleményt hülyeségnek minősíti.
Paczolay mélyen hallgat továbbá egy másik alkalmazott érvről, a "kormányprogram" szó jelentésének arcátlan kiforgatásáról, ami az Alkotmányból szintén nem vezethető le, sőt.
Ám fogadjuk el, hogy a ma érvényes Alkotmány értelmében semmi mást nem lehet tenni. Ha ez a tény ennyire ellentétben van az Alkotmánybíróság elnökének, illetve a jogi gondolatmenet atyjának  "tudományos nézetével" és mindkét interjúban kifejtett állampolgári meggyőződésével, az azt jelenti, hogy a ma érvényes Alkotmány szar. Amiben szerintem is van valami, de ilyen utalást sem az Alkotmánybíróság semmilyen utalásban, sem Paczolay mentora, a Legfőbb Őr a politikai fejlemények semmilyen értelmezésében soha nem tett.

Szóval a magyarázat mögött annyi van, hogy dr. Paczolay az aktuálpolitikai keresztbetevés szándékával sokat segített a köztársaság alapintézményeinek szétkúrásában,* majd miután kiderült, hogy az akció hová vezetett, őt pedig biztonságban megválasztották Ab-elnöknek, már megengedheti magának azt a kitételt, hogy "az alkotmányos népítélet" ilyen formája mégiscsak rossz. Amit mindenki tudott a szélbalosokon, a "naiv" (de nagyon naiv)  demokratákon" és begőzölt Orbán-fanokon kívül. Már ez is több, mint amit vártam, mert nem feltételeztem, hogy az alkotmánybírósági többségből bárki képes lesz szembenézni a lelkiismeretével, egyáltalán, úgy értelmezni, hogy ennek a cselekmények mégiscsak van valami köze a lelkiismerethez. Ami magát a tettet nem teszi semmissé, the damage is done, viszont reményt ad rá, hogy egy másik életben, egy másik köztársaságban Paczolay majd jobban meggondolja.

* Babus nem kis kajánsággal mutatja be Machiavelli-szakértőként.

"web