Hosszas vajúdás után megszületett a bírósági döntés a kordonbontás ügyében. Értem én, politikai nézetektől függetlenül is nagyon kínos egy párt komplett elitjét megbírságolni, csak ők nyerhetnek rajta: a bíróság is, a kormányoldal is világméretekben nevetséges lesz, a Fidesz meg a tetejébe mártír is, igen olcsón. Aki azt hinné, hogy ez valami zseniális, eredeti taktikai ötlet volt a Fidesz részéről, nagyot téved, kb. 10 éves hagyománya van annak, hogy a törvény nem annyira vonatkozik rájuk, mint más magyar állampolgárra. Vérükké vált. Először talán akkor jöttek rá, hogy nem kell izgulni, amikor az ÁSZ inkább nem talált zűrt a Fidesz gazdálkodásában, mint hogy lehetetlenné tegye a százegynéhány képviselős vezető kormánypárt működését. Szóval nyugodtak voltak, biztosra mentek. Próbálta volna meg ugyanezt a mezei állampolgár, századmagával.

Érdekes viszont az indokolásból a következő mozzanat:

a cselekményt megvalósító személyeknek szándéka nem a rendőri intézkedés tényleges megakadályozására vagy ellehetetlenítésére irányult, hanem pusztán azzal való egyet nem értésüket jelképezte cselekményük

Ezek szerint a rendőrségnek csak olyankor van joga és hatalma ahhoz, hogy a legfőbb államhatalmi-népképviseleti szervet és épületét védje, amikor éppen valami erőszakos cselekmény történik, ami beavatkozást követel. Valahol a mellékutcákban a jard készen áll a fixumfertig kordonnal, és amikor Kurucz Kocsárd meglendíti a markában lévő követ, előrohannak és szerelnek.  Majd miután Kocsárdot lekapták (aki aztán vagy nem kerül bíróság elé, vagy kap egy hónap felfüggeszttettet), akkor szétszerelik, vissza a mellékutcába. Da capo al fine.

A gyülekezési jog és a közrend körüli elmebaj tartalékai hazánkban kimeríthetetlenek. Úgyhogy itt csak az aspiráns kormánypárt azon hivatkozási alapjára szerettem volna felhívni a kritikus figyelmet, hogy a komcsikkal ellentétben ők erkölcsösek, a független magyar bíróság pedig független, magyar és bíróság.

Toldás. 05.16

Ez Nagy N.Péter kommentárja, mélyen egyetértek (azt az egyet kivéve, hogy "ravaszság" lett volna – nem ez a jó szó, lásd mint fent). A ritka esetek egyike, amikor a Népszabadság képes az egyértelmű állásfoglalásra.
A végzés teljes szövegét is a nol.hu közli.* Két mozzanat:

A leírt cselekménnyel az eljárás alá vont személyek egy jogszerűnek tekintendő s az adott helyzetben, a résztvevő személyek által jogszerűtlennek semmiképpen nem minősíthető rendőri intézkedéssel való egyet nem értésüket juttatták kifejezésre.

Csókolom.

A Fővárosi Bíróság álláspontja szerint, a hivatkozott utasítás közvetlenül bíróság előtt nem támadható; az a jogértelmezés, mely szerint bárki, bármely rendőri belső utasítással szemben jogorvoslattal élhetne, a rendőrség működését oly mértékben érintené, mely gátolná kötelezettségének teljesítésében.
A korlátozás határozatlan időre való elrendelésének sem látta a bíróság jogi akadályát. Ahhoz, hogy Budapest Rendőrfőkapitány ne tudjon határozatlan időre ilyen jellegű intézkedést tenni, törvénymódosításra lenne szükség.

Csókolom 2., azzal a megszorítással, hogy a PKKB ezt annak indoklására használja föl, hogy "a feljelentett személyek által sérelmezett intézkedésekkel szemben nem volt biztosított a bírói út igénybevétele, ilyen mértékű jogorvoslat lehetősége nem állt fenn részükre". Miközben a jogi út nem volt lezárva, élhettek volna törvényesen panasszal, lásd a 2. kommentet.

Végül:

A cselekmény társadalomra veszélyességi fokát csökkenti az elkövetés alkalomszerű jellege is.
A leírt magatartás rövid ideig tartott és az a rendőri felszólításokat követően röviddel befejeződött. (Miután végeztek az alkalomszerű munkával. Egyébként a rendőrök a valóságban tétlenül nézték az akciót - Tf.) A cselekmény folytatásától való önkéntes elállás folytán rendőri kényszerintézkedésre nem került sor. 

Ez viszont már a tömény hülyeség, jogi rizsába csomagolva, politikai szintre emelve. Semmi egyéb, mint a parlamentarizmus szabotálásának a bírói szentesítése, dehát ez nem újdonság a népszavazás után. Szép új világ.

*A nyomtatott változat elleni bojkott marad.

<a href="http://whos.amung.us/show/sfm0xgn5"><img src="http://whos.amung.us/widget/sfm0xgn5.png" alt="tracker" width="81" height="29" border="0" /></a>