Az ország minden részéből Belgrádba özönlött tömeg egy része már a békés gyűlés előtt és közben is tombolt. A török, a horvát, az amerikai, a kanadai, a német, a belga, s a bosznia-hercegovinai követséget támadták meg a feltüzelt tiltakozók, miközben a szervezők – köztük Kostunica – úgy tettek, mintha semmit se tudnának a történtekről.

A szerb televízió majdnem egy órán keresztül, egy lakóház sokadik emeletén lévő kameraállásból egyenesben közvetítette a horvát követség előtt lezajlott ijesztő eseményeket, s a képernyő alján futó információkat is adott, majd elvágták a képet. Attól kezdve Belgrádban semmit sem lehetett látni a történésekből. Csak éjfél előtt derült ki a B-92 televízió híradójából, hogy a mentők több mint kilencven tüntetőt, s harmincnál több rendőrt szállítottak kórházba.

Miközben Vojislav Kostunica miniszterelnök a méltóságteljes, békés viselkedésre felszólított tömeget a nagygyűlésről a koszovói szerbekért mondott könyörgő istentiszteletre vezette, a pár száz méterrel mögötte haladók porig égették Belgrád belvárosának egyik McDonalds éttermét, amelyet négy nappal ezelőtt már szétromboltak és felgyújtottak. 

Francba, mitől ilyen ismerős? Ugyanaz adja kenetesen a mit se tudó ártatlant az erőszak pillanatában, akinek huzamos verbális uszítása és színfalak mögötti manőverei elvezettek az erőszakhoz. És vajon az MTI miért képes ezt a dramaturgiát a szerbeknél azonnal észrevenni mint tényt, nálunk meg az "objektív" hírközlők és elemzők sokasága miért tesz úgy, mintha bocsánatos taktikai húzás volna, vagy nem is létezne?