Szili Katalin az "ököljogról"

"A demokráciában nem megengedett az ököljog" – jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján az Országgyűlés elnöke. Szili Katalin minden józan demokratát, keresztényt, baloldalit, jobboldalit és liberálist arra kért, ne engedjék, hogy Magyarországon a félelem kapjon teret. Arra kérte a Köztársasági Őrezredet és a rendőrséget, hogy próbálja megelőzni a hétfő estihez, és az egy héttel korábbihoz hasonló atrocitásokat, amelyek nemcsak a képviselőket, hanem a ház dolgozóit és szakértőit is érintették. A házelnök levélben fordult az adatvédelmi ombudsmanhoz is azzal, hogy éljen jogkörével a képviselők személyes adatainak védelme érdekében. Tegnap ugyanis ismeretlenek feltették az internetre azoknak a képviselőknek a telefonszámát és címét, akik megszavazták az állami vagyonról szóló törvényt. Péterfalvi Attila közölte: csak az érintettek hozzájárulásával lehet közzétenni a képviselők mobil- és otthoni telefonszámait. 

(nol)

A Házszabály szerint a házelnök kötelessége, hogy gondoskodjék az Országgyűlés biztonságának és tekintélyének védelméről. Ezt a kötelességét Szili Katalin tavaly ősszel heteken át flagránsan megszegte.  Akkor is volt olyan helyzet, hogy képviselőknek osonniuk kellett (tény, hogy fizikai köpés nem volt). Igazolt mandátumú parlamenti képviselők vonták kétsége saját testületük legitimitását. Egyáltalán, egy szervezett bagázs közvetlenül befolyásolni akarta a szabad mandátummal rendelkező képviselők parlamenti tevékenységét. Szili lapított. Most meg "kéri" a kormányőrséget és a rendőrséget, hogy "próbálja" megelőzni az atrocitásokat. Most akkor nyolc napon túl gyógyuló sérülés kell ahhoz, (minimum) hogy észrevegye az Alkotmány lényegének sérelmét, és hogy itt nem kérni meg próbálni kell?